Ferma Dvorce u Bruntálu

Ferma Dvorce u Bruntálu jest kolejną fermą hodowlaną w naszej integracji. Produkcja jest na ściółce w pięciu halach o łącznej produkcji w wysokości 4 mln jaj wylęgowych rocznie. Technologicznie spełnia wymagania UE.

Olomoucká 373
Kod pocztowy 793 68
Tel/Fax: 554 254 510

Zootechnik: Zavřelová Ilona
E-mail: zavrelova@schromfarms.cz
Tel: 602 207 316